Oficiálna stránka TJ Dolné Naštice


V sezóne 2011/2012 skončili naši futbalisti na treťom mieste. Najlepším strelcom mužstva sa stal 18 - gólový Martin Kyselica.Zo zákulisia

Z histórie futbalu v Dolných Našticiach

V tomto článku Vám prinášame stručný prehľad histórie futbalu v Dolných Našticiach. Článok bol vybratý z publikácie knihy pri oslavách 700 rokov Dolných Naštíc.

 

Šport v počiatkoch založenie obce bol naprosto neznámy. Občania mali jedinú starosť a to uživiť svoje rodiny, bolo to prevažne lovom zveriny a postupne obrábaním pôdy.

S akýmsi športom, ktorý sa dostal do kronikových záznamov sa začalo až po roku 1918, teda po prvej svetovej vojne a to len takým neriadeným naháňaním doma zhotovovaných lôpt z handier, neskôr sa používali aj iné materiály, ako srsť zo zvierať, koža zo zajacov, mechúre miesto duše a pod. S koženou loptou sa začalo hrávať až po roku 1930. Začiatky boli samozrejme veľmi ťažké, nebolo žiadnych skúseností, mužstvo nemal kto viesť a trénovať.

V roku 1930 si športovci sami urobili ihrisko na vtedajšej Pažiti. Bolo to ihrisko len provizórne, pretože Pažiť sa využívala aj pre dobytok, krížom viedla cesta na most, využívala sa na stohy slamy pre drobných súkromných maloroľníkov, takže hráči pred každým zápasom museli ihrisko aspoň trochu upraviť.

Oficiálne u nás futbal začal 5.7.1930, bol to športový deň a súťažilo sa aj v iných športoch, ako beh na 1000 m, skok do diaľky a iné. Odohral sa futbalový zápas s futbalistami zo Svinnej. Výsledok bol 2:1 pre našu obec. Hralo sa bez dresov, bez kopačiek, teda hráči hrali vo vlastných odevoch a obuvy. Podporu získavali len od fanúšikov a zbierkami po obci.

Prvé dresy boli zakúpené v Zornici Bánovce v bledomodrej farbe, cez prsia bola všitá stuha bielej farby, hralo sa s okolitými obcami ako Rybany, Biskupice, Pečeňany, Bánovce, Uhrovec, Svinná, Oslany.

Zakladateľmi a aj aktívnymi hráčmi v začiatku boli: Jozef Valach, Marek Valach, Albin Sokolík, Vojtech Šinský, Aladár Šinský, Jozef Kozinka, Jozef Gogora, Richard Kasala, Július Racko, Rudolf Kačkovič, Ludvik Kozinka, Leonard Kasala.

Na zápasy do okolitých obcí sa chodilo na konských vozoch, hráči sami platili náklady na furmanky, kupovali si dresy, kopačky a inú výstroj, včítane lôpt.

V roku 1961 bolo vybudované nové ihrisko za kostolom. Toto ihrisko bolo už podstatne lepšie, nebolo však vybavené žiadnym zariadením a hráči sa museli obliekať v kultúrnom dome.


V roku 1973 sa započala výstavba nového ihriska na Pažiti, ktoré už nebolo na iné úlohy využívané. Ihrisko bolo ohradené, stále bez iného zariadenia, až v roku 1974 sa postavili terajšie kabíny s tribúnou, kompletne vybavené elektrinou, boilermi na teplú vodu, sociálnym zariadením, bola tiež postavená garáž pre autobus.

Z novšej generácie treba spomenúť hráčov, ktorí za obec hrávali dlhé roky dobrý futbal. Boli to Jozef Kollárik, Rudolf Čvirik, Rudolf Šinský, Jozef Kasala, Bohuš Kasala, Gejza Kasala, Vojtech Bátora, Pavel Kurtiš, Jozef Danko, Aladár Kováč, Konštantín Kasala, Vladimír Bátora, Július Kasala, Ernest Jánošík, Viliam Kozinka, Štefan Kozinka, Viliam Kasala, Alojz a Ján Jánošík, Igor Botka, Jozef Paška, Jozef a Miroslav Valach, no i ďalší z iných obcí.

TJ mala niekoľko názvov, ako: Slávia, Sokol, Požiarnik a teraz Družstevník. Hralo sa v rôznych súťažiach. V roku 1995 hrali v II. B v takomto zložení: Miroslav Herda, Libor Dzurik, Jaroslav Galbavý, Rasťo Kasala, Bronislav Kurtulík, Igor Bátora, Stanislav Kasala, Vlasto Kotlár, Milan Gabria, Juraj Škultéty, Lubomír Bôrik, František Sokolík, Peter Kozinka, Peter Tuchyňa, Miroslav Dzurik a Jozef Kozinka.

Najviac pre šport v našej obci už veľa rokov preukázal Bohumil Kasala, ktorému sa týmto vyslovuje srdečné poďakovanie, ale toto patrí aj iným činiteľom, občanom našej obce, ako Miroslavovi Sokolíkovi, za ktorého účinkovania sa postavili kabíny, Štefanovi Kozinkovi, za ktorého účinkovania sa zakúpil autobus, uskutočnili sa oslavy 50 rokov TJ a to 6. a 7.9.1983.

Žádné komentáře
 
Redakcia stránky: Tomáš Kyselica, Martin Petreje